Xarxes Socials II

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

plataformas de networking | Ideas y opiniones para reflexionar sobre la visibilidad web

XARXES SOCIALS II

Les xarxes socials són una de les manifestacions més potents de la Web 2.0. No només es centren en les relacions d’amistat, també es creen al voltant de les relacions comercials, empresarials o per la consulta i compra.

En els seus orígens, les xarxes socials s’utilitzaven amb finalitats clarament d’oci, com mantenir el contacte amb els seus familiars o amics, retrobar-se amb antics companys de col.legi o d’altres treballs…però no hi ha cap dubte que les xarxes socials han traspassat l’ús personal per entrar en el món dels negocis, i això ho hem de tenir molt present a l’hora de fer Networking.

Formació:

(Teòrica i pràctica) (duració 2h.)

 • Networking
  • Què és el Networking?
  • Què no és el Networking?
  • És necessari fer Networking?
  • Tipus de contactes
  • Classificació dels contactes
  • Elements imprescindibles per fer Networking
  • Les principals trobades de Networking
 • LinkedIn. Característiques generals de LinkedIn
  • Enregistrar-se
  • Editar perfil complert
  • Configuració de privacitat
  • Creació de contactes
  • Pàgina personal
  • Recomanacions, LLibre de visites…
  • Aplicacions més destacades
  • Com buscar esdeveniments
  • Crear el teu propi esdeveniment
  • Crear un grup per promocionar el teu negoci
  • Buscar grups afins a la teva activitat
  • Cercador de llocs de treball
  • Enllaçar LinkedIn amb Twitter
 • Xing, Viadeo. Característiques generals de Xing i Viadeo

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Redes Sociales II

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Soluciones de formación innovadoras!

plataformas de networking | Ideas y opiniones para reflexionar sobre la visibilidad web

REDES SOCIALES II

Las redes sociales son una de las manifestaciones más potentes de la Web 2.0. No sólo se centran en las relaciones de amistad, también se crean en torno a las relaciones comerciales, empresariales o por la consulta y compra.

En sus orígenes, las redes sociales se utilizaban con fines claramente de ocio, como mantener el contacto con sus familiares o amigos, reencontrarse con antiguos compañeros de colegio o de otros trabajos… pero no hay duda de que las redes sociales han traspasado el uso personal para entrar en el mundo de los negocios, y eso lo debemos tener muy presente a la hora de hacer Networking.

Formación:

(Teórica y práctica) (duración 2h.)

 • Networking
  • Qué es el Networking?
  • Qué no es el Networking?
  • Es necesario hacer Networking?
  • Tipos de contactos
  • Clasificación de los contactos
  • Elementos imprescindibles para hacer Networking
  • Los principales encuentros de Networking
 • LinkedIn. Características generales de LinkedIn
  • Registrarse
  • Editar perfil completo
  • Configuración de privacidad
  • Creación de contactos
  • Página personal
  • Recomendaciones, Libro de visitas…
  • Aplicaciones más destacadas
  • Cómo buscar eventos
  • Crear tu propio evento
  • Crear un grupo para promocionar tu negocio
  • Buscar grupos afines a tu actividad
  • Buscador de puestos de trabajo
  • Enlazar LinkedIn con Twitter
 • Xing, Viadeo. Características generales de Xing y Viadeo

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es