Xarxes Socials I

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

XARXES SOCIALS I

Una xarxa social a Internet és la representació d’una comunitat d’individus (usuaris) que es connecten entre ells i fan intercanvis utilitzant Internet. Les xarxes socials s’emmarquen en el que es denomina la Web 2.0, una evolució de les clàssiques aplicacions web més enfocades a l’usuari final. La Web 2.0, no és tant una nova tecnologia com una nova actitud (afavorida pel sorgiment de determinades eines) que ha canviat la forma d’entendre Internet i les formes en què els usuaris es relacionen per mitjà d’ella.

Les xarxes socials són, per tant, una de les manifestacions més potents de la Web 2.0. No només es centren en les relacions d’amistat, també es creen al voltant de les relacions comercials, empresarials, però en els seus orígens, les xarxes socials s’utilitzaven amb finalitats clarament d’oci, com mantenir el contacte amb els seus familiars o amics, retrobar-se amb antics companys de col.legi o d’altres treballs.

Analitzarem aquestes xarxes socials més populars i que s’utilitzen bàsicament per compartir opinions, fotos, vídeos, música…

Formació:

(Teòrica i pràctica) (duració 3h.)

 • Serveis i aplicatius d’una xarxa social de contactes.
 • Facebook. Característiques generals de Facebook  
  • Registre
  • Afegir contactes, Crear perfil…
  • Enllaços (configuració, Amics, Safata d’entrada…)
  • Aplicacions més destacades
  • Consells de Seguretat i Privacitat
  • Ús professional de Facebook
  • Crea una pàgina pel teu negoci o activitat
  • Donar publicitat a la teva pàgina
  • Crear un esdeveniment amb la teva pàgina
 • Twitter. Característiques generals de Twitter.
  • Glossari que cal conèixer (Tweet, Follower, ReTweet, HashTags…)
  • Registrar-se. Configurar el perfil
  • Tauler de control
  • Trobar amics. Començar a seguir
  • Els nostres seguidors
  • Crear un tweet
  • Retweetejar (RT)
  • Respondre
  • Esments d’altres usuaris
  • #Hashtags
  • Afegir fotos i vídeos als tweets
  • Llistes de contactes
  • Missatges directes
  • Twitter al mòbil
  • Activa la teva compte a directoris. Wefollow, Guiatwitter…
  • Monitoritza tweets. Tweetdeck
  • Associa Twitter al teu Blog. Twitterfeed
  • Twitter a l’empresa. Estratègies de comunicació empresarial
 • Repàs general d’altres Xarxes Socials (Instagram, Pinterest)

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Redes Sociales I

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Soluciones de formación innovadoras!

REDES SOCIALES I

Una red social en Internet es la representación de una comunidad de individuos (usuarios) que se conectan entre ellos y hacen intercambios utilizando Internet. Las redes sociales se enmarcan en lo que se denomina la Web 2.0, una evolución de las clásicas aplicaciones web más enfocadas al usuario final. La Web 2.0, no es tanto una nueva tecnología como una nueva actitud (favorecida por el surgimiento de determinadas herramientas) que ha cambiado la forma de entender Internet y las formas en que los usuarios se relacionan por medio de ella.

Las redes sociales son, por tanto, una de las manifestaciones más potentes de la Web 2.0. No sólo se centran en las relaciones de amistad, también se crean en torno a las relaciones comerciales, empresariales, pero en sus orígenes, las redes sociales se utilizaban con fines claramente de ocio, como mantener el contacto con sus familiares o amigos, reencontrarse con antiguos compañeros de colegio o de otros trabajo.

Analizaremos estas redes sociales más populares y que se utilizan básicamente para compartir opiniones, fotos, vídeos, música…

Formación:

(Teórica y práctica) (duración 3h.)

 • Servicios y aplicativos de una red social de contactos.
 • Facebook. Características generales de Facebook  
  • Registro  
  • Añadir contactos, Crear perfil…  
  • Enlaces (configuración, Amigos, Bandeja de entrada…)  
  • Aplicaciones más destacadas  
  • Consejos de Seguridad y Privacidad
  • Uso profesional de Facebook
  • Crear una página para tu negocio o actividad
  • Dar publicidad a tu página
  • Crear un evento con tu página
 • Twitter. Características generales de Twitter.
  • Glosario que hay que conocer (Tweet, Follower, ReTweet, hashtag…)
  • Registrarse
  • Configurar el perfil
  • Panel de control
  • Encontrar amigos
  • Empezar a seguir
  • Nuestros seguidores
  • Crear un tweet
  • Retweetear (RT)
  • Responder
  • Menciones de otros usuarios
  • # Hashtag
  • Añadir fotos y vídeos a los tweets
  • Listas de contactos
  • Mensajes directos
  • Twitter en el móvil
  • Activa tu cuenta en directorios. Wefollow, Guiatwitter…
  • Monitoriza tweets. Tweetdeck
  • Asocia Twitter en tu Blog. Twitterfeed
  • Twitter en la empresa. Estrategias de comunicación empresarial
 • Repaso general de otras redes sociales (Instagram, Pinterest)

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es