Youtube

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

YOUTUBE

Des de la seva aparició l’any 2005 YouTube és el programa més utilitzat per a veure i compartir vídeos online. Actualment, YouTube és el major dipositari de material audiovisual de la Xarxa.

Avui dia, gràcies a l’evolució de les noves tecnologies i les competències en comunicació audiovisual per part de molts usuaris, cada vegada és més comú crear continguts de qualitat i publicar-los a Internet sense cap tipus de problema. El nostre perfil tecnològic ha anat evolucionant i com a conseqüència ens hem convertit en usuaris creatius i actius que ara no tan sols consumeixen sinó que també editen i publiquen vídeos a Internet.

Per conèixer les possibilitats de YouTube és important examinar més a fons aspectes com les diferents formes de pujar (publicar) i compartir vídeos, estar al cas de les novetats mitjançant subscripcions, accedir als continguts que importants Canals de TV publiquen a YouTube i saber com funcionen les comunitats que comparteixen els seus vídeos, coneixements i experiències. Cada vegada més, els usuaris utilitzen YouTube com a cercador d’informació. És el segon cercador d’informació més utilitzat de la Xarxa.

Formació:

(Teòrica i pràctica) (duració 2h.)

 • Característiques generals de YouTube
 • El vídeo online
 • Portals i xarxes al voltant del vídeo
 • Crear un compte a YouTube, cercar i veure vídeos
 • Tipus i serveis del compte
 • Compartir vídeos en Comunitat
 • Pujar vídeos
 • Crear el Canal a YouTube. Disseny, estructura i llistes de reproducció
 • Com popularitzar el nostre vídeo a YouTube
 • Altres plataformes: Dailymotion, Hulu, Vimeo

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Youtube

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

¡Soluciones de formación innovadoras!

YOUTUBE

Desde su aparición en 2005 YouTube es el programa más utilizado para ver y compartir vídeos online. Actualmente, YouTube es el mayor depositario de material audiovisual de la Red.

Hoy en día, gracias a la evolución de las nuevas tecnologías y las competencias en comunicación audiovisual por parte de muchos usuarios, cada vez es más común crear contenidos de calidad y publicarlos en Internet sin ningún tipo de problema. Nuestro perfil tecnológico ha ido evolucionando y como consecuencia nos hemos convertido en usuarios creativos y activos que ahora no sólo consumen sino que también editan y publican vídeos en Internet.

Para conocer las posibilidades de YouTube es importante examinar más a fondo aspectos como las diferentes formas de subir (publicar) y compartir vídeos, estar al corriente de las novedades mediante suscripciones, acceder a los contenidos que importantes canales de TV publican en YouTube y saber cómo funcionan las comunidades que comparten sus vídeos, conocimientos y experiencias. Cada vez más, los usuarios utilizan YouTube como buscador de información. Es el segundo buscador de información más utilizado de la Red.

Formación:

(Teórica y práctica) (duración 2h.)

 • Características generales de YouTube
 • El vídeo online
 • Portales y redes alrededor del vídeo
 • Crear una cuenta en YouTube, buscar y ver vídeos
 • Tipos y servicios de la cuenta
 • Compartir vídeos en Comunidad
 • Subir vídeos
 • Crear un Canal en YouTube. Diseño, estructura y listas de reproducción
 • Cómo popularizar nuestro vídeo en YouTube
 • Otros plataformas: Dailymotion, Hulu, Vimeo

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es