AvanzaNT Solidària/Solidaria

Sempre hem cregut que qualsevol projecte empresarial ha de pensar també en els més desfavorits. Avanza New Techonologies ho té molt present!

Avanza New Technologies sempre ha tingut la voluntat i el desig de destinar part dels recursos humans i econòmics a alguna Fundació, Cooperativa o entitat sense ànim de lucre.

Ja des dels inicis d’AvanzaNT, vam tenir la idea de cercar i col.laborar en alguna Organització que bàsicament treballés per al progrés i millor desenvolupament d’una societat integral, i que les seves accions principals s’enfoquessin en punts claus de les comunitats i dels grups humans, com poden ser els nens, els ancians, els grups delinqüencials o problemàtics, la joventut sense accés a l’educació o al treball, i/o entitats que s’orientessin ​​a cobrir altres aspectes de la societat en què es pogués arribar a tenir efectes positius d’algun tipus.

AvanzaNT ha arribat a una acord de col.laboració amb l’associació sense ànim de lucre CEDRE. Una associació jove i per a joves, declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, que des de l’estiu de l’any 1999 treballa en l’acció solidària i social en el tercer i quart món, i especialment amb joves de les presons i immigrants.

CEDRE és una Organització de referència a Catalunya i AvanzaNT col.labora per posar el seu gra de sorra en l’atenció a les persones amb problemes d’inclusió social.

D’aquesta manera AvanzaNT vol reafirmar, paral.lelament amb els seus objectius empresarials i amb ànim de lucre, el seu compromís i la proximitat amb el territori i amb la gent més vulnerable, sent agents actius de manera solidària en el foment dels valors, la cohesió i la vertebració social.

______________________________________________________________________________________________________________

AvanzaNT Solidaria

Siempre hemos creído que cualquier proyecto empresarial debe pensar también en los más desfavorecidos. Avanza New Techonologies lo tiene muy presente!

Avanza New Technologies siempre ha tenido la voluntad y el deseo de destinar parte de los recursos humanos y económicos a alguna Fundación, Cooperativa o entidad sin ánimo de lucro.

Ya desde los inicios de AvanzaNT, tuvimos la idea de buscar y colaborar en alguna Organización que básicamente trabajara para el progreso y mejor desarrollo de una sociedad integral, y que sus acciones principales se enfocasen en puntos claves de las comunidades y de los grupos humanos, como pueden ser los niños, los ancianos, los grupos delincuenciales o problemáticos, la juventud sin acceso a la educación o al trabajo, y/o entidades que se orientaran a cubrir otros aspectos de la sociedad en el que se pudiera llegar a tener efectos positivos de algún tipo.

AvanzaNT ha llegado a una acuerdo de colaboración con la asociación sin ánimo de lucro CEDRE. Una asociación joven y para jóvenes, declarada de utilidad pública por la Generalitat de Catalunya, que desde el verano de 1999 trabaja en la acción solidaria y social en el tercer y cuarto mundo, y especialmente con jóvenes de las cárceles y los inmigrantes.

CEDRE es una Organización de referencia en Catalunya y AvanzaNT colabora para poner su grano de arena en la atención a las personas con problemas de inclusión social.

De esta manera AvanzaNT quiere reafirmar, paralelamente con sus objetivos empresariales y con ánimo de lucro, su compromiso y la proximidad con el territorio y con la gente más vulnerable, siendo agentes activos de forma solidaria en el fomento de los valores , la cohesión y la vertebración social.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s