Mètode de treball

 • 1 On: Nosaltres perdem el temps dels desplaçaments!
 • 2 Com: El Tècnic porta el material i el “Dossier Tècnic”
 • 3 Quan: Contacta amb nosaltres a través de Contacte per concertar dia i hora de formació!
 • 4 Format: 3 hores o 2 hores
 • 5 Crea el teu propi curs!

On

Nosaltres perdem el temps dels desplaçaments!

Hi ha moltes persones que volen conèixer alguna de les eines de les nostres formacions o que volen tenir una formació general de tot el que envolta les noves tecnologies però no tenen excessiu temps. Tenen molt poc temps disponible.

El nostre client no ha de desplaçar-se a cap lloc, no s’ha de moure, no ha de perdre temps anant amunt i avall. Són els nostres tècnics els que es desplacen on ell ens indiqui: al seu despatx professional, a la sala de reunions de la seva empresa o a la seva casa particular després de la jornada laboral o en cap de setmana. El nostre client únicament utilitza el temps exclusiu de la formació.

AVANZA NEW TECHNOLOGIES és conscient del valor del temps. Molts dels nostres clients són executius o professionals amb jornades laborals atapeïdes on queda poc temps disponible; parelles o matrimonis que volen formar-se i busquen un moment durant el cap de setmana o després de la jornada laboral … és per això que no volem que utilitzin el seu temps en desplaçaments si nosaltres ho podem fer per ells.

Com

El Tècnic porta el material i el “Dossier Tècnic”

Els Tècnics d’AVANZA NEW TECHNOLOGIES porten els e-book ‘s, tablets, smartphones … tots els dispositius mòbils necessaris per a realitzar le part pràctica de la formació depenent del tipus de càpsula que s’hagi escollit.

En finalitzar la formació el Tècnic fa lliurament del “Dossier Tècnic” específic del que s’ha treballat. Després de la formació, es facilita al client un “codi personal de consulta en línia” mitjançant el qual podrà fer qualsevol consulta sobre el temari de la seva formació durant un període de sis mesos a través de la pàgina web d’AVANZA NEW TECHNOLOGIES.

Hi ha dos tipus de formacions:

 • 3 hores de formació per a una persona. (90 €) *
 • 2 hores de formació per a una persona. (70 €) *

Tu tries el temari de la teva formació segons les teves necessitats.

* Preu sense IVA. Poden haver formacions per a dues persones (màxim 2 persones per formació) té un cost per a la segona persona de 45 € per a la formació de 3 h, o de 35 € per a la formació de 2 h. Abona el pagament després de la formació!

Quan

Contacta amb nosaltres a través de “Contacte” per a concertar dia i hora de formació!

 • De dilluns a divendres, de 9:00 h. a 19:00 h. (ambdues com a hores d’inici de la formació).
 • Dissabte i diumenge, de 9:00 h. a 18:00 h. (ambdues com a hores d’inici de la formació).

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Método de trabajo

 • 1 Dónde: Nosotros perdemos el tiempo de los desplazamientos!
 • 2 Cómo: El Técnico lleva el material y el “Dossier Técnico”
 • 3 Cuándo: ¡Contacta con nosotros a través de Contacto para concertar día y hora de formación!
 • 4 Formato: 3 horas o 2 horas
 • 5 ¡Crea tu propio curso!

Dónde

¡Nosotros perdemos el tiempo de los desplazamientos!

Hay muchas personas que quieren conocer alguna de las herramientas de nuestras formaciones o que quieren tener una formación general de todo lo que rodea las nuevas tecnologías pero no tienen excesivo tiempo. Tienen muy poco tiempo disponible.

Nuestro cliente no tiene que desplazarse a ninguna parte, no tiene que moverse, no tiene que perder tiempo yendo arriba y abajo. Son nuestros técnicos los que se desplazan donde él nos indique: a su despacho profesional, a la sala de reuniones de su empresa o a su casa particular después de la jornada laboral o en fin de semana. Nuestro cliente únicamente utiliza el tiempo exclusivo de la formación.

AVANZA NEW TECHNOLOGIES es consciente del valor del tiempo. Muchos de nuestros clientes son ejecutivos o profesionales con jornadas laborales apretadas donde queda poco tiempo disponible; parejas o matrimonios que quieren formarse y buscan un hueco en el fin de semana o después de la jornada laboral … es por ello que no queremos que utilicen su tiempo en desplazamientos si nosotros lo podemos hacer por ellos.

Cómo

El Técnico lleva el material y el “Dossier Técnico”

Los Técnicos de AVANZA NEW TECHNOLOGIES llevan los e-book ‘s, tablets, smartphones … todos los dispositivos móviles necesarios para realizar la parte práctica de la formación dependiendo del tipo de cápsula que se haya escogido.

Al finalizar la formación el Técnico hace entrega del “Dossier Técnico” específico de lo que se ha trabajado.

Tras la formación, se facilita al cliente un “código personal de consulta online” mediante el cual podrá hacer cualquier consulta sobre el temario de su formación durante un periodo de seis meses a través de la página web de AVANZA NEW TECHNOLOGIES.

Hay dos tipos de formaciones:

 • 3 horas de formación para una persona. (90 €) *
 • 2 horas de formación para una persona. (70 €) *

Tú escoges el temario de tu formación según tus necesidades.

* Precio sin IVA. Pueden haber formaciones para dos personas (máximo 2 personas por formación) tiene un coste para la segunda persona de 45 € para la formación de 3 h, o de 35 € para la formación de 2 h. ¡Abona el pago después de la formación!

Cuándo

Contacta con nosotros a través de “Contacto” para concertar día y hora de formación!

 • De lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:00 h. (ambas como horas de inicio de la formación).
 • Sábado y domingo, de 9:00 h. a 18:00 h. (ambas como horas de inicio de la formación).

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es