Cursos

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

CURSOS

Crea el teu curs!

ELS NOSTRES CURSOS

Et donem les gràcies per interessar-te en la nostra oferta formativa. Escull el programa que més s’adapti a les teves necessitats.

AVANZA NEW TECHNOLOGIES està especialitzada en l’elaboració i impartició de cursos de curta duració dirigits tant a l’àmbit personal o d’oci (particulars) com a l’àmbit professional (empreses). Cursos o formacions de curta duració perquè són formacions molt generalistes, per a persones que no són especialistes ni ho volen ser, però que volen adquirir coneixements generals sobre Noves Tecnologies i l’entorn Web 2.0, en molt poc temps i amb una despesa econòmica mínima.

On: Nosaltres perdem el temps dels desplaçaments!

Com: El Tècnic porta el material i el “Dossier Tècnic”

Hi ha dos tipus de formacions:

  • 3 hores de formació par a una persona. (90 €) *
  • 2 hores de formació par a una persona. (70 €) *

Tu tries el temari de la teva formació segons les teves necessitats.

* Preu sense IVA. Poden haver formacions per a dues persones (màxim 2 persones per formació) té un cost per a la segona persona de 45 € per a la formació de 3h, o de 35 € per a la formació de 2 h. Abona el pagament després de la formació!

Quan: Contacta amb nosaltres a través de “Contacte” per concertar dia i hora de formació!

  • De dilluns a divendres, de 9:00 h. a 19:00 h. (ambdues com a hores d’inici de la formació).
  • Dissabte i diumenge, de 9:00 h. a 18:00 h. (ambdues com a hores d’inici de la formació).

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Cursos

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

¡Soluciones de formación innovadoras!

CURSOS

¡Crea tu curso!

NUESTROS CURSOS

Te damos las gracias por interesarte en nuestra oferta formativa. Escoge el programa que más se adapte a tus necesidades.

AVANZA NEW TECHNOLOGIES está especializada en la elaboración e impartición de cursos de corta duración dirigidos tanto al ámbito personal o de ocio (particulares) como al ámbito profesional (empresas). Cursos o formaciones de corta duración porque son formaciones muy generalistas, para personas que no son especialistas ni lo quieren ser, pero que quieren adquirir conocimientos generales sobre Nuevas Tecnologías y el entorno Web 2.0, en muy poco tiempo y con un gasto económico mínimo.

Dónde: Nosotros perdemos el tiempo de los desplazamientos!

Cómo: El Técnico lleva el material y el “Dossier Técnico”

Hay dos tipos de formaciones:

  • 3 horas de formación para una persona. (90 €) *
  • 2 horas de formación para una persona. (70 €) *

Tú escoges el temario de tu formación según tus necesidades.

* Precio sin IVA. Pueden haber formaciones para dos personas (máximo 2 personas por formación) tiene un coste para la segunda persona de 45 € para la formación de 3 h, o de 35 € para la formación de 2 h. ¡Abona el pago después de la formación!

Cuándo: Contacta con nosotros a través de “Contacto” para concertar día y hora de formación!

  • De lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:00 h. (ambas como horas de inicio de la formación).
  • Sábado y domingo, de 9:00 h. a 18:00 h. (ambas como horas de inicio de la formación).

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es