Blogs

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

Solucions de formació innovadores!

BLOGS

La publicació de continguts a Internet per part dels usuaris és un fet, i entre els serveis més populars de la Web 2.0 trobem els Blogs.

Els Blogs són una eina molt popular avui en dia i la seva rellevància va en augment a la Xarxa. Es poden fer servir com a diaris personals, com a llocs per a debatre i compartir idees, notícies d’actualitat o com a eina per a promocionar-se. A nivell corporatiu també es fan servir com a eina per mesurar l’opinió del mercat, com a font d’informació sobre el sector o com a eina de comunicació interna i externa.

Formació:

(Teòrica i pràctica amb Blogspot o WordPress) (duració 3h.)

 • Què cal saber abans de crear un Weblog
  • Què és un Blog?
  • Participar en un Blog
  • Avantatges del Blog
  • Definicions a tenir en compte
  • Tipus de blogs. Personals, Corporatius, Temàtics.
  • Definicions a tenir en compte
 • Crear un Blog (Blogspot o WordPress)
  • Aspectes del Blog
  • Registrar Blog
  • Escriure una entrada del Blog
  • Pujar un fitxer (foto, vídeo…)
  • Crear enllaços
  • Personalitzar el Blog
  • Altres eines del Blog
  • Participans del Blog
  • Enllaçar el Blog amb Facebook, Twitter, Delicious…
  • Altres aspectes generals
 • Blogmàrqueting. Com difondre el teu producte a la blogoesfera.
 • Fotoblogs, Audioblogs i Vídeoblogs.

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es 

______________________________________________________________________________________________________________

Blogs

AVANZA NEW TECHNOLOGIES

¡Soluciones de formación innovadoras!

BLOGS

La publicación de contenidos en Internet por parte de los usuarios es un hecho, y entre los servicios más populares de la Web 2.0 encontramos los Blogs.

Los Blogs son una herramienta muy popular hoy en día y su relevancia va en aumento en la red. Se pueden usar como diarios personales, como lugares para debatir y compartir ideas, noticias de actualidad o como herramienta para promocionarse. A nivel corporativo también se utilizan como herramienta para medir la opinión del mercado, como fuente de información sobre el sector o como herramienta de comunicación interna y externa.

Formación:

(Teórica y práctica con Blogspot o WordPress) (duración 3h.)

 • Qué hay que saber antes de crear un Weblog
  • Qué es un Blog?
  • Ventajas del Blog
  • Definiciones a tener en cuenta
  • Tipos de Blogs. Personales, Corporativos, Temáticos.
  • Participar en un Blog
 • Crear un Blog (Blogspot o WordPress)
  • Aspectos del Blog
  • Registrar Blog
  • Escribir una entrada del Blog
  • Subir un archivo (foto, vídeo…)
  • Crear enlaces
  • Personalizar el Blog
  • Otras herramientas del Blog
  • Participantes del Blog
  • Enlazar el Blog con Facebook, Twitter, Delicious …
  • Otros aspectos generales
 • Blogmárqueting. Como difundir tu producto en la blogosfera.
 • Fotoblogs, audioblogs y vídeoblogs.

Avanza New Technologies
+34 628 278 113
info@avanzant.es